Water. Zonder water kunnen wij niet leven. Water hebben wij bijvoorbeeld nodig om te drinken, om te reinigen en om onze voedselgewassen mee te besproeien.

Toch kan water ons ook veel overlast bezorgen. De balans in onze waterhuishouding is precair. Het ene moment hebben wij, bij wijze van spreken, er te weinig van en het volgende moment te veel.

De natuur valt namelijk niet te sturen, maar wij kunnen haar wel een handje helpen.

Waterhuishouding

Adviesbureau waterhuishouding

Als hydroloog ben ik gefascineerd door de waterkringloop. In mijn studie ‘Bodem, water en atmosfeer’ aan de Universiteit Wageningen heb ik de werking van water uitvoerig bestudeerd, en in de praktijk heb ik uitgebreid ervaren hoe gemakkelijk onze waterhuishouding te beïnvloeden is, als je maar de juiste keuzes maakt.

En hoe maken wij de juiste keuzes over onze waterhuishouding? Bijna dagelijks stellen overheden, bedrijven en andere organisaties ons deze vraag. Het is een vraag waar wij als hydrologisch adviesbureau graag dieper op in gaan. Want, ook al is de stroming van water eenvoudig – van hoge naar lage druk – de weg van de waterstroming is complex.

Het is dan ook onze passie om uw waterhuishouding tot in detail te onderzoeken, voor wij een advies geven op het gebied van grondwater of oppervlaktewater. Zo’n advies gaat altijd gepaard met reproduceerbare rapporten. Zo komt u exact te weten hoe u de waterkringloop kunt beïnvloeden, opdat het water optimaal voor u gaat stromen.

André Niemeijer

Hydroloog contact

AquaFlux – Laat water voor u stromen