Oppervlaktewater analyseOppervlaktewater is zichtbaar aanwezig in ons waterrijke land. Rivieren, beken, watergangen, sloten en greppels; het oppervlaktewater is overal om ons heen, en aanpassingen daaraan kunnen grote gevolgen hebben op waterstanden, waterafvoer en waterbeheer.

Vandaar dat analyse van de werking van het oppervlaktewatersysteem met het neerslag-afvoerproces een belangrijke rol speelt in onze adviezen over uw waterhuishouding.

Zo wordt het voor u inzichtelijk tot welke gevolgen bepaalde keuzes leiden, waardoor u tot een weloverwogen besluitvorming kunt komen.

Hoe reageert het oppervlaktewater op uw ingrepen?

Anders gezegd: wij brengen met cijfers helder in beeld wat u kunt verwachten als u de waterhuishouding aanpast. Met eenvoudige berekeningen in, bijvoorbeeld, een spreadsheet of door het uitgebreid modelleren van de stroming van het oppervlaktewater, maken wij inzichtelijk hoe uw planontwikkeling de watertoevoer of waterstanden beïnvloedt.

Met een gevoeligheidsanalyse, een onzekerheidsanalyse of een kalibratie van aannames, geven wij inzicht in de mate van onzekerheid van parameterwaarden en in de onzekerheid van de effecten van uw plannen.

Hiermee kunnen wij voorspellen hoe de waterhuishouding zal reageren op uw ingrepen, en kunt u, waar nodig, uw plannen bijstellen.

Laat u adviseren

Ook nadat u uw plannen heeft uitgevoerd, kunnen wij u helpen om de effecten inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld, met een meetnetanalyse toetsen wij of uw verwachtingen overeenkomen met de werkelijkheid.

Bent u benieuwd naar hoe uw waterhuishouding reageert op geplande aanpassingen? Wij hebben veel adviesmogelijkheden om uw plannen en uw gerealiseerde aanpassingen inzichtelijk te maken.

Neem contact met ons op en laat u adviseren.

Button neem contact op

AquaFlux – Laat water voor u stromen