Onzekerheid kallibratie waterbeheersingWij mensen willen graag de verschillende waterstromen beheren. Ondanks ruime ervaring met en kennis van het waterhuishouding zijn er factoren waar onzekerheid over bestaat waarvoor waterstromen gevoelig zijn. Daarvoor hebben wij een onzekerheidsanalyse gecreëerd.

Binnen elk watersysteem zijn namelijk locatie specifieke omstandigheden, die we wel proefsgewijs kunnen onderzoeken voor één locatie, maar niet voor elke locatie kunnen vaststellen.

De gevoeligheid van deze onzekerheid in de omstandigheden op de onzekerheid in het waterbeheer (bijvoorbeeld waterstand of waterafvoer van het oppervlaktewater of grondwater) kunnen we voor u inzichtelijk maken.

Een gevoeligheidsanalyse gebruiken we om inzicht te krijgen in het relatieve belang van factoren in het waterbeheer. Bijvoorbeeld voor vragen als: “Welke onzekere factor is meer van belang in het vaststellen van de onzekerheid in het waterbeheer?”, of: “Als we de onzekerheid kunnen verwijderen in één van de factoren, welke factor moeten we dan kiezen om de onzekerheid te verminderen in het waterbeheer?”

Antwoorden op deze vragen zijn van invloed op te maken keuzes in het waterbeheer.

Onzekerheidsanalyse: Waterstroming kwantificeren

In de onzekerheidsanalyse kwantificeren wij de waterstroming met numerieke berekeningen. Hoe meer parameters er in een berekening worden gebruikt, hoe meer onzekerheden aanwezig zijn.

Het resultaat van een berekening met invoerparameters is een voorspelling, en met de mate van onzekerheid van een parameterwaarde kan de mate van onzekerheid van de voorspelling bepaald worden.

Gevoeligheidsanalyse

In zo’n gevoeligheidsanalyse wordt de gevoeligheid van een model geanalyseerd door te kijken naar de onzekerheid van de parameters en de voorspelling. Het is namelijk onmogelijk om voor elke plek in het interesse gebied – de waterhuishouding – parameterwaardes vast te stellen.

Bijvoorbeeld, zo zal per plek de parameterwaarde van doorlatendheid van een bodemlaag verschillend zijn. Met de beschikbare kennis over het interesse gebied kan een inschatting worden gemaakt van de minimale en de maximale parameterwaarde.

Elke combinatie van parameterwaardes die ingevoerd wordt in de procesformules, levert andere uitvoer oftewel een ander modelresultaat op.

IJken

Door de waterstroming te berekenen en de uitkomst daaruit te vergelijken met meetgegevens, krijgen we inzicht in een mate van zekerheid van de gebruikte factoren.

Dit kan door een model van het watersysteem te ijken. Hiermee wordt de onzekerheid van de factor geanalyseerd en krijgt u zekerheid over wat er niet is.

Tot realistischere besluitvorming komen

Voor de ene parameterwaarde is de modeluitkomst gevoeliger dan voor de andere. De gevoeligheid van de parameters als reflectie van de meetgegevens alsook de gevoeligheid van de planmaatregelen als onzekerheid in het voorspelde waterbeheer, maken we zichtbaar.

Hierdoor krijgt u een ruimer inzicht in de waterhuishouding en kunt u in uw planvorming tot een realistischere besluitvorming komen.

Neem daarom contact met ons op voor een onzekerheidsanalyse.

Adviesbureau hydraulische vraagstukken contactbutton

AquaFlux – Laat water voor u stromen