Hydromeetnet grondwater stand
Ter informatie:

AquaFlux richt fysiek geen meetnetten in en doet ook geen metingen. Wij analyseren de door u verzamelde gegevens.

Meten is weten. Vanuit het weten kunt u nauwkeurigere prognoses maken of effecten aflezen.

Maar waar haalt u dit ‘weten’ vandaan?

HydroMeetnet

Met een hydrologisch meetnet verzamelt u informatie over uw waterhuishouding. Kanalen, beken en andere waterstromen analyseren wij op:

  • Stroomsnelheid en stroomrichting
  • Watertemperatuur
  • Waterstanden van grondwater en oppervlaktewater
  • Debiet: de gemiddelde hoeveelheid water die door een waterstroom wordt afgevoerd

Wij analyseren het graag voor u

Vanuit het meetnet voeren wij analyses uit, zoals een tijdreeksanalyse van meetreeksen, met onder andere het programma Menyanthes. Ook kunnen wij u adviseren over het opzetten van een meetplan of het bepalen van meetlocaties.

Wilt u weten waar uw waterhuishouding aan toe is? Neem contact met ons op. Wij analyseren het graag voor u.

Adviesbureau hydraulische vraagstukken contactbutton

AquaFlux – Laat water voor u stromen