Grondwater analyseAnders dan oppervlaktewater, is grondwater onzichtbaar. Tegelijkertijd is grondwater van cruciaal belang.

Onze drinkwatervoorziening, de bebouwing, landbouw, veel van de natuur, de industrie en beregening zijn allemaal afhankelijk van de grondwaterstand.

Om het vele gebruik van grondwater in goede banen te leiden, is analyse van de stroming van het grondwater belangrijk. Zo’n analyse maakt de interactie van grondwater met oppervlaktewater en neerslag zichtbaar, waardoor u uw planontwikkeling kunt baseren op accurate cijfers.

De 1e stap: analyse van het grondwater systeem

De eerste stap in het inzichtelijk maken van het grondwatersysteem, is analyse. Met uw data en met andere databronnen analyseren wij, bijvoorbeeld, de stromingsrichting of geohydrologische bodemopbouw en leveren wij een uitvoerige beschrijving om uw watersysteembegrip te verbreden.

De verdiepende stap is om het grondwatersysteem eenvoudig weer te geven in een conceptueel model waarbij rekening wordt gehouden met het doel van de analyse. Vervolgens kan het grondwatersysteem berekend worden. Dit heet modelleren, en kan eenvoudig met een spreadsheet (Excel) of uitgebreid met een modelleerpakket, zoals: i-MOD, MIPWA, ModFlow en Triwaco.

Realistische besluitvorming

Aan de hand van het model, gaan wij aannames doen. Deze aannames zijn gevoelig doordat waardes variëren in de ruimte en tijd. Daarom voeren wij een gevoeligheidsanalyse en een onzekerheidsanalyse uit; een kalibratie van een situatie met de feiten en voorspellingen van een situatie met de planontwikkeling.

Dit geeft inzicht in de mate van gevoeligheid en onzekerheid van onze aannames, en helpt u om tot een realistische besluitvorming te komen.

Wilt u meer zekerheid?

Nadat u uw besluit heeft genomen en uw plannen heeft gerealiseerd, gaan we ervaren wat de gevolgen zijn van uw aanpassingen aan het grondwatersysteem. Komen uw verwachtingen overeen met de voorspellingen of met de werkelijkheid?

Ook dit analyseren wij voor u, met een meetnetanalyse of een onzekerheidsanalyse. Wilt u meer zekerheid over uw geplande aanpassingen aan het grondwatersysteem?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Adviesbureau hydraulische vraagstukken contactbutton

AquaFlux – Laat water voor u stromen