Onze activiteiten

Adviesbureau op het gebied van grondwaterbeheer en oppervlaktewaterbeheer. Voor een breed scala aan hydrologische vraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer informatie...
oppervlaktewater stroming analyse

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is zichtbaar aanwezig in ons waterrijke land. Riviere...

Lees Meer

analyse van grondwater

Grondwater

Anders dan oppervlaktewater, is grondwater onzichtbaar. Tegelijkertijd...

Lees Meer

onzekerheidsanalyse waterhuishouding

Onzekerheidsanalyse

Wij mensen willen graag de verschillende waterstromen beheren. Ondanks...

Lees Meer

inzicht waterhuishouding

HydroGis

Stel dat u de ligging van hoofdwatergangen en lokale watergangen in be...

Lees Meer

hydrologisch meetnet

HydroMeetnet

Ter informatie: AquaFlux richt fysiek geen meetnetten in en doet ook g...

Lees Meer

hydrologisch vraagstuk

Maatwerk

Natuurlijk mag u van ons verwachten dat onze adviezen naadloos afgeste...

Lees Meer